Proces rekrutacji w architektonicznym biurze projektowym

Liczba członków zespołu architektonicznego w biurze projektowym różni się w zależności od wielkości organizacji i wymagań projektu. Członkowie zespołu architektonicznego to przede wszystkim liderzy zespołu, liderzy projektów, architekci i technicy architektoniczni, którzy razem przygotowują np. projekty instalacji sanitarnych.

Stanowiska w biurze projektowym

Firmy projektujące narzekają na trudności z znalezieniem odpowiednich osób. Istnieje znaczne niedobory talentów dla większości stanowisk. Jeśli chodzi o długoterminowe przetrwanie i dobrobyt firmy projektującej, nie ma ważniejszej aktywności niż rekrutacja. Rekrutacja to zbiór działań, które biuro projektowe wykorzystuje, aby przyciągnąć kandydatów posiadających umiejętności i postawy niezbędne do osiągnięcia określonych celów, takich jak np. projektowanie wentylacji. Proces rekrutacji jest systematyczną, stałą próbą znalezienia wykwalifikowanych perspektyw dla istniejących lub potencjalnych działań w biurze projektowym.

Personel w biurze projektowym

Profesjonalne firmy projektowe muszą dążyć do uzyskania wysoko wykwalifikowanych, utalentowanych i doświadczonych profesjonalistów. Aby firma zbudowała najwyższej jakości personel, musi opracować taktykę, która pozwoli na zatrudnianie najlepszych osób. Ustanowienie filozofii rekrutacji ma zasadnicze znaczenie dla przyciągnięcia najlepszych kandydatów do pracy. Kierownictwo firmy musi zgodzić się, że rekrutacja jest priorytetową działalnością, która zasługuje na nieustającą uwagę nie tylko wtedy, gdy jest szczególne miejsce do wypełnienia i potrzebne są np. projekty instalacji sanitarnych. Biuro projektowe powinno zawsze dbać o jakość osób i powinna zawsze koncentrować się na doskonaleniu zasobów kadrowych, niezależnie od tego, czy istnieje konkretna pozycja do wypełnienia, obejmująca np. projektowanie wentylacji.

Rekrutacja członków zespołu architektonicznego

Kroki, które firmy projektowe muszą podjąć przy rekrutowaniu członków zespołu architektonicznego to przede wszystkim określanie wolnych miejsc. Chociaż czas na zatrudnienie wybitnego kandydata jest zawsze, nie oznacza to, że firmy powinny zatrudniać go bez uwzględnienia alternatyw. Konieczne jest oszacowanie potrzeby nowego personelu. Ze względu na pojawiające się konsekwencje finansowe, kiedy organizacja decyduje się zatrudnić nowych członków zespołu, biura projektowe mają tendencję do wprowadzania rozwiązań które mogą osiągnąć cele organizacji przy najniższych kosztach rekrutacji. Mogą to być np. nadgodziny, a także reorganizacja pracy.

Artykuł inspirowany działalnością firmy http://ekozet.pl/

© 2019 A MarketPress.com Theme