Skład opału z dostawą węgla

Skład opalu z ofertą przystępną cenowo zarówno dla klientów detalicznych, jak i odbiorców hurtowych, w tym firm, można spotkać w większości dużych miast. Również ceny, jakie są cenami rekomendowanymi dla odbiorców, mogą się różnić minimalnie. Jednak tym, co odróżnia profesjonalny skład opału od konkurencji są dodatkowe usługi. Część klientów, zwłaszcza klientów detalicznych, oczekuje, aby skład opału był jednocześnie dostawcą węgla.

Jaki węgiel oferuje skład opału?


Większość składów opału oferuje różne rodzaje węgla o zróżnicowanej kaloryczności. Do większości pieców w domach prywatnych rekomendowany jest ekogroszek, dlatego dostępny jest on zarówno w postaci tradycyjnej, jak i wysokokalorycznej. Dostawca ekogroszku oferuje go w workach po 25 kg, przy czym ilość węgla, jaką chce nabyć klient, zależy głównie od samego nabywcy. Dostawca węgla może jednak ustalić minimalną ilość węgla, jaką jest w stanie dostarczyć bezpłatnie pod wskazany adres. Ekogroszek, bez względu na jego kaloryczność, dostępny jest jako węgiel o zróżnicowanym stopniu granulacji, zwykle od 8 do 25 mm.

Dostawca węgla oferuje nie tylko ekogroszek


Składy opału oferują różne rodzaje węgla, bowiem nabywcy węgla posiadają różne piece, co w praktyce oznacza zapotrzebowanie na różne rodzaje węgla. Bardzo popularny jest węgiel w postaci kostki i orzecho-kostki o granulacji odpowiednio od 70 do 200 mm i od 40 do 250 mm. Ten rodzaj węgla zwykle wykorzystywany jest także w piecach przemysłowych, sięgają po niego także posiadacze pieców starego typu. Pomiędzy ekogroszkiem a kostką węglową znajduje się jednak kilka rodzajów węgla o mniejszej niż kostka węglowa granulacji. Dostawca ekogroszku może również oferować i dostarczać węgiel w postaci zwanej orzechem węglowym (granulacja do 100 mm) lub groszku (granulacja od 20 do 40 mm). Wybrane rodzaje węgla mogą być także dostępne w postaci wysokokalorycznej, zwykle w takiej postaci występuje orzech o średniej granulacji. Najtańsze rodzaje węgla to koks i miał węglowy, który ma najmniejszą granulację, ale jednocześnie przez to, że w wielu kopalniach traktowany jest jako produkt gorszego gatunku.

Większość węgla, bez względu na jego rodzaj czy granulację, może być dostępny w dwóch postaciach: niepakowanej oraz workowanej. Na szczególne warunki cenowe oraz możliwość dostawy mogą liczyć przedsiębiorstwa, które składając zamówienie mogą z góry określić rodzaj węgla, jaki chcą nabyć, oraz wielkość rocznego zapotrzebowania na węgiel w wybranej postaci. Oba parametry pozwolą na nową kalkulację ceny.

Źrodło: http://www.alpari.com.pl/hurt

© 2019 A MarketPress.com Theme