Organy odpowiadające za jakość wód w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce prowadzony jest regularny monitoring stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych. Działania te są prowadzone przez specjalnie powołane do tego celu służby. Pozwalają one mieszkańcom naszego kraju na korzystanie ze zdrowej wody pitnej. Jakie organy odpowiadają za jakość wód w Polsce?
(więcej…)

© 2019 A MarketPress.com Theme