Do czego służy bezpiecznik topikowy?

Bezpiecznik topikowy jest rodzajem zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Zasadą działania bezpiecznika jest odcięcie obwodu prądu w sytuacji wystąpienia zwarć i przeciążeń. Wkładki topikowe mają zapewniać bezpieczeństwo wszystkich użytkowników instalacji oraz chronić zasilane przez nią sprzęty elektryczne. Jak zbudowana jest wkładka i jakie zastosowanie ma w całej instalacji?

Budowa bezpiecznika topikowego

Bezpieczniki topikowe posiadają prostą budowę. Osprzęt składa się z kilku elementów – każdy z nich odgrywa w urządzeniu równie ważną rolę. Bezpieczniki topikowe zbudowane są z podstawy bezpiecznikowej, wkładki bezpiecznikowej (topik), nośnika, wstawki kalibrowej oraz osłony. Elementem, nadającym bezpiecznikowi odpowiednie właściwości jest topik, który występuje zazwyczaj w formie jednego lub kilku ułożonych równolegle do siebie miedzianych lub srebrnych drucików. Powierzchnia drucików posiada liczne przewężenia i nacięcia, które mają za zadanie zwiększać wrażliwości topika na przeciążenia elektryczne oraz zwarcia instalacji.

Do czego służy bezpiecznik topikowy?

Głównym zadaniem bezpiecznika topikowego jest przerwanie obwodu prądu w sytuacji przeciążenia lub zwarcia instalacji. Obwód prądu jest przerywany na skutek topienia się elementu topikowego. Warto dodać, że bezpiecznik topikowy, w normalnych warunkach, pełni rolę przewodnika elektrycznego. Przerwanie obwodu następuje na skutek intensywnego rozgrzania topika, który zaczyna się topić po przyjęciu zwiększonego natężenia prądu w obwodzie. Na skutek tego procesu obwód prądu zostaje przerwany, a niebezpieczeństwo pożarem ustępuje.

Rodzaje bezpieczników

Wkładki topikowe dzielimy w zależności od rodzaju urządzenia, które mają zabezpieczać oraz ze względu na charakterystykę czasową – jest to parametr, który określa czas, po jakim topik ulegnie zniszczeniu i przetopieniu licząc od momentu wystawienia go na działanie przeciążeń instalacji. Tym samym wyróżniamy:
– a – bezpiecznik niepełnozakresowy (bezpiecznik chroniący przed skutkami zwarć),
– g – bezpiecznik pełnozakresowy ( bezpiecznik chroniący przed skutkami zwarć i przeciążeń),
– L – bezpiecznik do przewodów,
– M – bezpiecznik do silników,
– R – bezpiecznik do elementów energoelektronicznych,
– B – bezpiecznik do urządzeń elektroenergetycznych górniczych,
– Tr – bezpiecznik do transformatorów,
– G – bezpiecznik ogólnego przeznaczenia,
– D – bezpiecznik do stosowania w domach, w instalacjach o małych mocach,
– T – bezpiecznik zwłoczny.

© 2019 A MarketPress.com Theme