O inwentaryzacji środków trwałych

Każdy z nas choć jeden raz w życiu zetknął się z pojęciem inwentaryzacji środków trwałych. Termin ten pochodzi z ustawy o rachunkowości i dotyczy majątku firmy, czyli budynków, lokali, floty samochodowej, maszyn, urządzeń. W przedsiębiorstwie produkcyjnym do środków trwałych należą też zakupione i magazynowane surowce oraz produkty gotowe znajdujące się już na magazynie.

Dlaczego regularnie należy przeprowadzać inwentaryzację?

Inwentaryzacja środków trwałych pozwala na bieżącą kontrolę i weryfikację całego majątku firmy. W trakcie spisu z natury członkowie komisji inwentaryzacyjnej oceniają również stan techniczny poszczególnych maszyn czy urządzeń oraz ich przydatność w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dzięki inwentaryzacji środków trwałych możemy korygować przychody i rozchody firmy oraz przeprowadzać proces likwidacji tych maszyn czy urządzeń, których naprawa lub regeneracja nie jest uzasadniona ekonomicznie.

Czy inwentaryzacja środków trwałych jest obowiązkowa?

Każdy podmiot rozliczający się za pomocą tzw. pełnych ksiąg podlega obowiązkowi inwentaryzacji, który nakłada na niego ustawa o rachunkowości. W zależności od rodzaju środków trwałych jest obowiązek spisu z natury minimum raz na cztery lata (w dowolnym dniu roku) lub na koniec roku obrotowego (co jest najpowszechniejszą praktyką stosowaną w bardzo wielu firmach).

Taki sam obowiązek pojawia się wtedy, gdy przedsiębiorca kończy działalność gospodarczą (wówczas jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji w ostatnim dniu prowadzenia takiej działalności).

Jak prawidłowo przygotować się do inwentaryzacji?

Inwentaryzacja środków trwałych tylko wtedy będzie rzetelna, gdy w składzie członków komisji inwentaryzacyjnej znajdą się kompetentne osoby.

Powinny być one także doświadczone i zaangażowane i znać podstawowe przepisy ustawy o rachunkowości. Muszą też rozumieć, dlaczego regularna inwentaryzacja jest tak ważna i jakie korzyści przynosi.

Kolejnym istotnym etapem przygotowawczym jest sprecyzowanie wszystkich procedur inwentaryzacyjnych oraz określenie metod pomiarowych. Kluczowe jest, by metody pomiarowe co roku były takie same, gdyż tylko w ten sposób będziemy w stanie porównać dane bieżące z danymi archiwalnymi i będziemy mieć gwarancję pełnej spójności.

© 2022 A MarketPress.com Theme