Zanieczyszczenie gleb i ich monitoring – zapobieganie degradacji

Wraz z dynamicznym rozwojem działalności gospodarczej szczególnie w zakresie produkcji przemysłowej palącym problemem staje się zanieczyszczenie gleb i ich monitoring jest kluczowy w zapobieganiu degradacji środowiska. Dlatego działają specjalnie powołane służby, które tymi zagadnieniami się zajmują.
(więcej…)

© 2019 A MarketPress.com Theme